zaterdag 13 april 2013

Koptienden Hilversum 1698De namen en het folionummer.

(Lamb Claesz?) 112
Jacob Rijcksz 112
Toenis Ghijsbertsz 112
Heijn Heijn Loogen 112
Peter Lubbertsz 112
Tijmen Lubbertsz de Oude 112
Toenis Elbersz Lijcht 112
Ghijsbert Wouter Claesen 112
Claes Gerrit Dircksz 112
Wouter Gerritsz 113
Sebasteaan Gerritsz 113
Lamb Roole 113
Claes Harmansz Cooster 113
Jan Corn Moelenaer ,van de wint moole tot Hilversum, 113
Dirck Gerrit Dircksz 113
Frans Gerrit Jacobsz 113
Toenis Dirck Toenisz 114
Rijck Lamb Rijcksz 114
Wouter Petersz Tijmmerman 114
Gerbert Willem Gerbertsz 114
Peter Jansz Veen 114
Peter Jan Trijne 114
Heijn Louwe de Jonge 114
Elbert Claes Petersz Groen 114
Corn Heijn 115
Claes Phlijpsz 115
Corn Willemsz Brouwer 115
Tijmen Swaninge de Oude 115
Bart Jacobsz Keelaf 115
Lamb Jansz Tijmmerman 115
Claes Gerritsz Haen 115
Fijtes Lubbertsz 116
Jan Rijck Ebbesz 116
Ewout Jacobsz 116
Toenis Fhlijpsz 116
Andries Jacobsz 116
Jan Aertsz 116
Tijmen Gerritsz Ram 116
Jan Swaninge 117
Claes Willem Lamme 117
Rut Corn 117
Dirck Heijn 117
Willem Crijnen 117
De kerck ,tot Hilversum, 117
De Pot ,tot Hilversum, 117
Warft Rijcksz 117
Gerrit Gerrit Corn 118
Heijn Jan Toenisz 118
Jan Petersz Groon 118
Claes Lamb Lubbertsz 118
Harman Heijn 118
Jacob Dircksz 118
Peter Wijgertsz 118
Peter Petersz Huijsman 118
Jan Wijgertsz 119
Lamb Claes Stoffelen 119
Andries Gerritsz 119
Jan Rijck Ghijsbertsz 119
Willem Rijck Ghijsbertsz 119
Dirck Roole 119
Gerrit Gerrit Gerritsz 119
Lamb Gerbertsz Perck 120
Arijs Gleijne 120
Heijn Jansz Tijmmerman 120
Willem Jan Toenisz 120
Basteaan Gerritsz Ramaker 120
Ebbe Toonis Ebbesz 120
Jan Petersz Huijsman 120
Gerrit Claes Gerrit Dircksz 121
Gerbert Gerritsz Vrijnt 121
Corn Jacobsz Brouwer 121
Elbert Lamb Ceesen 121
Elbert Jansz Focker 121
Jan Toenisz Birck 121
Heijn Tijmansz Perck 121
Tijmen Jacobsz Vlandere 122
Jan Jansz Focker 122
Toenis Crijnen 122
Jacob Splijntersz 122
Corn Splijntersz 122
Peter Jacobsz Ruijter 122
Wouter Barende 122
Tijmen Swaninge de Jonge 122
Feeck Abramsz ,tot Naarden, 123
Steven Lamb Roole 123
Jacob Gerbertsz Perck 123
Willem Toenisz Ebbesz 123
Corn Tijmensz Perck 123
Lamb Rijcksz de Jonge 123
Ghijs Gijlange van Tijsen Hoore 123
Willem Aertsz 123
Geertge Aerts 124
Peter Meijnsz 124
Gerrit Elbert Dircksz 124
Willem Jansz Swager ,het weeskint van, 124
Willem Willemsz Vlandere 124
Phlijps Phlijpsz 124
Jan Roole de Oude 124
Tijmen Heijn Jacobsz 124
Jan Jansz Peet 125
Aert Claesz 125
Frans Jansz 125
Toenis Petersz 125
Basteaan Claes Gerritsz 125
Rijck Jansz Nagel 125
Jan Gerritsz Perck 125
Lamb Rijcksz de Oude 125
Folionr 126??)
Toenis Dircksz Schijpper 127
Corn Claes Peter Aertsz ,de weeskinders van, 127
Rijck Aerjansz Bouman 127
Gerrit Rool Petersz 127
Aelt Claesz 127
Lamb Petersz Veen 127
De Dijakonij ,tot Hilversum, 127
Tijmen Jansz Martensz ,in de Looserecht, 127
Willem Lamb Nieuhuijse 128
Geerrit Woutersz 128
Eijbe Jans 128
Jacob Jacobsz Snijder 128
Corn Heijn Boelhouwer 128
Lamb Willem Vlandere 128
Gerbert Jan Rijcksz 128
Jannitje Crijnen 128
Heijn Corn Heijn 129
Peter Elbertsz Bol 129
Willem Jansz Vlandere 129
Corn Jansz Vlandere 129
Jacob Jansz Vlandere 129
Jannitjen Jans Vlandere 129
Aert Jansz 129
Ghijsbert Dircksz Ruijter 129
Lubbert Dircksz Ruijter 130
Lubbert Lamb 130
Jan Corn Gerbert Elbertsz 130
Jan Toenisz Schoemaker 130
Heijn Claes Phlijpsz 130
Basteaan Gerritsz Ramaker ,de weeduwe van, 130
Claes Wijgert Jacob Heijn 130
Steven Heijn Veen 130
Dirck Jan Ebbesz 131
Willem Basteaansz ,het weeskint van, 131
Jaepje Gleijne 131
Jan Willemsz de Man ,de weduwe van, 131
Gerbert Lamb Hackelaer 131
Lamb Corn Heijn 131
Heijn Lamb Willem Claesz 131
Heijn Lamb Willem Claesz ,het weeskint van, 131
Lamb Claes Rijcksz 132
Willem Jansz de Man 132
Gerrit Jansz de Man 132
Elbert Heijn Boelhouwer 132
Corn Ariaansz Wollewever 132
Willem Gerritsz Stam 132
Mewijs Tijmen Broere 132
Corn Gerbert Jansz Heetvelt 132
Claes Claesz de Jonge 133
Elbert Tijmen Willem Woutersz 133
Jan Claesz Mes 133
Claes Phlijpsz 133
Frans Gerbrantsz van de Dijstel 133
Lamb Claes Gerrit Dircksz 133
Peter Claes Peter Aertsz 133
Toenis Gebrantsz Ramaker 134
Jacob Isaacksz 134
Toenis Heijn Brasser 134
Dirckje Martes ,tot Naarden, 134
Jaepje Corn (??) 134
Heijn Jansz Vijs 134
Lamb Claesz Groon 134
Maartje Claes Peters Groon 134
Elbert Claes Petersz Groon 135
Toenis Claesz Focker 135
Willem Gerbert Roole 135
Peter Jan Meijnsz 135
Toenis Claesz Bolhouwer 135
Joost Jansz de Graf 135
Reijer Claesz Boelhouwer 135
Willem Jan Rijcksz 135
Lamb Jan Rijcksz 136
Corn Jansz Cruijff 136
Anc Heijn Focker 136
Willem Heijn Focker 136
Tijmen Jansz Joncker 136
Peter Wijgert Heijn 136
Ghijsbert Jacobsz Ruijter 136
Peter Jansz Snijder 136
Rijck Aertsz Smijt 137
Dirck Wijgert Heijn 137
Mattijs Jansz Hebboore 137
Peter Aert Petersz 137
Willem Corn Brouwer 137
Claes Gerritsz de Wijt 137
Gerbrant Jacobsz Nieulant 137
Aerjan Peter Dirck Aerjansz 137
Annitje Corss 138
Peter Heijn Brasser 138
Lamb Jansz Haen 138
Lamb Tijmensz Perck 138
Jan Meuwese 138
Peter Toenisz Brerck 138
Rool Wijgertsz 138
Claes Woutersz 138
Jan Heijn Jacobsz 139
Claes Elbertsz Bolhouwer 139
Jan Corn Perck de Jonge 139
Tijmen Lubbertsz de Jonge 139
Heijn Roole 139
Claes Jansz Schaep ,de weeskinders van, 139
Jacob Gelmer ,tot Naarden,,de weeskinders van, 139
Gerbert Aert Petersz 139
Huijbert Dircksz 140
Jacob Jansz de Waal 140
Jan Gerritsz de Jonge 140
Gerrit Gerbertsz Hackelaer 140
Meijns Feecke Bolhouwer 140
Peter Feecker Knol 140
Ares Rijcksz Bos 140
Nicolas Peter ,tot Naarden, 141
Willem Marten Crijne 141
Peter Harmansz Huijsman 141
Gerrit Basteaansz Coole Ramaker 141
Jan Elbertsz de Wijt 141
Jan Bijtter ,schout tot Hilversum, 141
Basteaan Claesz Groon 141
Tijmen Basteaansz Coole 141
Nicolas Volger 142
Wijgert Petersz Schonck 142
Lamb Toenisz Bollebacker 142
Tijmen Corn Perck 142
Tijmen Rijcksz Boelhouwer 142
Willem Petersz (??) ,tot Naarden, 142
Steven Jan Bruijne 142
Willem Claesz Lam 143
Ghijsbert Jansz Boellebacker 143
Jan Peet de Jonge 143
Rijck Corn Vlandere 143
Jan Elbertsz Vlandere 143
Adreaen Corsse 143
Meester Clement 143
Jacob Willemsz Vlandere de Oude 143
Heijndrickje Willem Vlandere 144
Corn Jansz Schram 144
Lubbert Dircksz 144
Lamb Toenisz Focker 144
Harman Meuwesz 144
Rijck Ebbesz 144
Willem Corsse 144
Geertje Gerberts ,weduwe van Tijmen Jansz, 144
Ghijs Jansz de Marij 145
Willem Jacobsz Cuijper 145
Tijmen Willemsz Corster 145
Lijsbet Gerbrans Backer ,en de weed van Gerbrant Backer, 145
Jan Gerbert Jansz Heetvelt 145
Tijmen Gerbert Jansz Heetvelt 145
Lubbert Boshuijse 145
Heijn Jansz Geelhaar 145
Folionr 146,147 ??)
Rijck Jansz Focker 148
Heijn Jacobsz Caeck 148
Corn Ghijsbertsz Bolhouwer 148
Dirck Aerjansz (Bijeman???)148
Lubbert Dircksz Snijder 148
Willem Claes Ritsende 148
Gerrebert Willemsz Boer 148
Peter Rijcksz Grutter 148
Heijndrick van Os 149
Jan Claesz Focker 149
Tijmen Heijn Percksz 149
Jacob Corn Vlandere 149
Foilinr 150 ??)
Peter Tijmonsz Ram 151
Claes Corn Perck 151

Bron:Archief Noord-Holland toegang 117 koptienden 1502-1838.

Geplaatst door:Lucas de Gooijer

http://www.tussen-vecht-en-eem.jouwpagina.nl 

Koptienden Hilversum 1695De namen en het folionummer.

Lamb Claesz 112
Jacob Rijck 112
Toenis Ghijsbertsz 112
Heijn Heijn Loochsz 112
Gerrit Gerritsz ,weeskint, 112
Peter Lubbertsz 113
Tijmen Lubbertsz de Oude 113
Toenis Ebbesz Licht 113
Ghijsbert Wouter Claesz 113
Claes Gerrit Dircksz 113
Wouter Gerritsz 113
Gerbert Jansz Heetvelt 114
Sebasteaan Gerritsz 114
Lamb Roole 114
Claes Harmansz Cooster 114
Jan Corn Moelenaer ,van de wijnt moole tot Hilversum, 114
Dirck Gerrit Dircksz 114
Frans Gerrit Jacobsz 115
Claes Peter Aertsz 115
Toenis Dirck Toenisz 115
Rijck Lamb Rijcksz 115
Wouter Petersz Tijmmerman 116
Gerbert Willem Gerbertsz 116
Peter Jansz Veen 116
Elbert Gerrit Dircksz 116
Peter Jan Trijne 116
Heijn Loouwe de Jonge 116
Elbert Claes Petersz Groen 117
Corn Heijn 117
Claes Phlijpsz 117
Dirck Lubbertsz 117
Corn Willemsz Brouwer 117
Tijmen Swaninge de Oude 118
Bart Jacobsz Celaf 118
Lamb Jansz Tijmmerman 118
Claes Gerritsz Haen 118
Stoffel Claesz 118
Fijtes Lubbertsz 119
Jan Rijck Ebbesz 119
Ewout Jacobsz 119
Toenis Phlijpsz 119
Andries Jacobsz 119
Jan Aertsz 120
Claes Jan Toenisz 120
Tijmen Gerritsz Ram 120
Jan Swaninge 120
Claes Willem Lamme 120
Rijck Corn 121
Dirck Heijn 121
Willem Crijnen 121
De Kerck ,tot Hilversum, 121
De Pot ,tot Hilversum, 122
Warft Rijcksz 122
Jan Corsse 122
Gerrit Gerri Corn 122
Heijn Jan Toenisz 122
Jan Petersz Groen 122
Claes Lamb Lubbertsz 123
Harman Heijn 123
Jan Dircksz 123
Peter Wijcgertsz Schonck 123
Peter Petersz Huijsman 123
Steve Corn 124
Jan Wijcgertsz 124
Lamb Claes Stoffel 124
Andries Gerritsz 124
Jan Rijck Ghijsbertsz 124
Willem Rijck Ghijsbertsz 124
Dirck Roole 125
Gerrit Gerrit Gerritsz 125
Lamb Gerbertsz Perck 125
Marge Gerrit Corn 125
Arijs Gleijne 125
Heijn Jansz Tijmmerman 125
Willem Jan Toenisz 126
Basteaan Gerritsz Ramaker 126
Ebbe Toenis Ebbesz 126
Gerbrant Willemsz 126
Jan Petersz Huijsman 126
Gerrit Claes Gerrit Dircksz 127
Steve Tijmen Woutersz 127
Gerbert Gerritsz Vrient 127
Corn Jacobsz Brouwer 128
Elbert Lamb Ceese 128
Elbert Jansz Focker 128
Jan Toenisz Birck 128
Heijn Tijmensz Perck 128
Tijmen Jacobsz Vlandere 128
Jan Jansz Focker 129
Toenis Crijnen 129
Jacob Splijntersz 129
Corn Splijntersz 129
Peter Jacobsz Ruijter 130
Wouter Barende 130
Tijmen Swaninge de Jonge 130
Corn Corn Moolenaer 130
Freeck Abramsz 130
Steve Lamb Roole 131
Jacob Gerbertsz Perck 131
Willem Toenis Ebbesz 131
Corn Tijmensz Perck 131
Lamb Rijcksz de Jonge 131
Ghijs Geijlange van Tijn 132
Willem Aertsz 132
Geertge Aerts 132
Peter Meijnsz 132
Gerrit Elbert Dircksz 132
Willem Jansz Swager ,het weeskint van, 133
Willem Willemsz Vlandere 133
Phlijp Phlijpsz 133
Jan Roole de Oude 133
Tijmen Heijn Jacobsz 133
Jan Jansz Peet 133
Elt Claesz 134
Frans Jansz 134
Toenis Petersz 134
Claes Claesz Mets 135
Dirck Freecksz 135
Geertge Gerberts 135
Willem Fransz 135
Lamb Heijn Harmansz 135
Peter Claes Gerritsz 135
Corn Willem Goosen 136
Willem Gerbertsz Boer 136
Basteaan Claes Gerritsz 136
Rijck Jansz Nagel 136
Jan Gerritsz Perck 136
Lamb Rijcksz de Oude 136
Toenis Dircksz Schijpper 137
Corn Claes Peter Aertsz ,de weeskinders van, 137
Rijck Aerjansz Bouman 137
Jan Jansz Bollebacker 137
Gerrit Rool Petersz 137
Elt Claes Harmansz 137
Lamb Petersz Veen 138
De Dijaconij ,tot Hilversum, 138
Tijmen Jan Marten ,in de Looserecht, 138
Willem Lamb Nieuhuijse 138
Gerrit Woutersz 138
Eijbe Jans 138
Jacob Jacobsz Snijder 139
Corn Heijn Boelhouwer 139
Lamb Willemsz Vlandere 139
Gerbert Jan Rijcksz 139
Jannetge Crijne 139
Heijn Corn Heijn 139
Peter Elbertsz Bol 140
Willem Jansz Vlandere 140
Corn Jansz Vlandere 140
Jacob Jansz Vlandere 140
Jannitje Jans Vlandere 140
Elt Jansz 141
Ghijsbert Dircksz Ruijter 141
Lubbert Dircksz Ruijter 141
Lubbert Lamb 141
Jan Corn Gerbert Elbertsz 141
Jan Toenisz Schoemaker 141
Heijn Claes Phlijpsz 142
Basteaan Gerritsz Ramaker ,de weduwe van, 142
Claes Wijchert Jacob Heijn 142
Steve Heijn Veen 142
Dirck Jan Ebbesz 142
Willem Basteaansz ,het weeskint van, 142
Jaepje Gleijne 143
Jan Willem De man ,de weduwe van, 143
Gerbert Lamb Hackelaer 143
Lamb Corn Heijn 143
Heijn Lamb Willem Claesz 143
Heijn Lamb Willem Claesz ,het weeskint van, 143
Lamb Claes Rijcksz 144
Willem Jansz De man 144
Gerrit Jansz De man 144
Elbert Heijn Boulhouwer 144
Corn Adreaansz Wollewever 144
Willem Gerritsz Stam 145
Meuwis Tijmen Broere 145
Corn Gerbert Jansz Heetvelt 145
Claes Claesz de Jonge 145
Elbert Tijmen Willem Woutersz 145
Jan Claesz Mets 146
Claes Claes Phlijpsz 146
Frans Gerbrants van de Distel 146
Basteaan Lamb Peet 146
Lamb Claes Gerrit Dircksz 146
Peter Claes Peter Aertsz 147
Dirck Dircksz Snijder 147
Toenis Gerbrants Ramaker 147
Jacob Isaack 147
Peter Claes Stoffelen 147
Toenis Heijn Brasser 147
Dirckje Martes ,tot Naarden, 148
Jaepje Corn Stevens 148
Heijn Jansz Vijs 148
Lamb Claesz Groen 148
Martge Claes Peters Groen 148
Elbert Claes Petersz Groen 149
Toenis Claes Focker 149
Willem Gerbert Roole 149
Peter Jan Meijersz 149
Toenis Claesz Boelhouwer 149
Jost Jansz de Graf 150
Reijer Claesz Boelhouwer 150
Willem Jan Rijcksz 150
Lamb Jan Rijcksz 150
Corn Jansz Cruijff 150
Anc Heijn Focker 151
Willem Heijn Focker 151
Tijmen Jansz Joncker 151
Peter Wijcgert Heijn 151
Ghijsbert Jacobsz Ruijter 151
Peter Jansz Snijder 152
Rijck Aertsz Smijt 152
Dirck Wijcgert Heijne 152
Mattijs Jansz Heelt Boere 152
Peter Aert Petersz 152
Willem Corn Brouer 152
Claes Gerritsz de Wit 153
Gerbrant Jacobsz Nieulant 153
Aerjan Peter Dirck Aerjansz 153
Annitje Corsse 153
Peter Heijn Dircksz Brasser 153
Lamb Jansz Haen 153
Sijmen Bet ,in de looserecht, 154
Lamb Tijmensz Perck 154
Jan Meeuwissen 154
Peter Toenisz Birck 154
Rool Wijcgertsz 154
Claes Woutersz 155
Jan Heijn Jacobsz 155
Claes Elbertsz Boulhouwer 155
Jan Corn Perck de Jonge 155
Tijmen Lubbertsz de Jonge 156
Heijn Roole 156
Claes Jansz Schaep ,de weeskinders van, 156
Jacob Gelmer ,de weeskinders van, 156
Gerbert Aert Petersz 156
Huijbert Dircksz 157
Wolbertus van Loij 157
Jacob Jansz de Wael 157
Isaack Jansz de Wael 157
Jan Gerritsz de Jonge 157
Gerrit Gerbertsz Hackelaer 158
Meijns Feecksz Boulhouwer 158
Peter Feecksz Knol 158
Ares Rijcksz Bos 158
Nicolas Peter ,tot Naarde, 158
Willem Marten Crijnen 158
Peter Harmansz Huijsman 159
Gerrit Basteaan Coole Ramaker 159
Jan Elbertsz de Wijt 159
Jan Bijtter ,schout tot Hilversum, 159
Basteaan Claesz Groen 159
Tijemn Basteaansz Coole 160
Nicolas (Melger?) 160
Wijcgert Petersz Schonck 160
Lamb Toenisz Boulhouwer 160
Gerrit Jansz Geelhaer 161
Tijmen Corn Perck 161
Tijmen Rijcksz Boulhouwer 161
Gerrit Claesz ,tot Naarden, 161
Willem Petersz ,tot Naarden, 162
Steve Jan Bruijne 162
Willem Claesz Lam 162
Ghijsbert Jansz Boollebacker 162
Jan Peet de Jonge 163
Rijck Corn Vlandere 163
Jan Elbertsz Vlandere 163
Adrijan Corsse 163
Meester Clement 163
Jacob Willemsz de Oude 163
Heijndrickje Willems 164
Corn Jansz Schram 164
Lubbert Dircksz 164
Lamb Toenissen Focker 164
Harman Meewisz 164
Rijck Elbertsz 164
Willem Coster 165
Geertje Gerbertsz ,weduwe van Tijmen Jansz, 165
Ghijs Jansz De man 165
Jan Toenisz Backer 165
Willem Cuijper 165
Tijmen Willemsz Coster 166
Tijmen Willemsz Vlandere 166
Ghijsbert Willemsz Vlandere 166
Jacob Willemsz Vlandere de Jonge 166
Heijn Basteaansz Coole Ramaker 166
Cees Jacobsz Koone 166
Gerbert Lubbertsz 167
Jan Jacobsz Ruijter 167
Claes Jan Aertsz 167
Jacob Tol ,tot Naarden, 167
Jacob Jansz Smijt 167
Lijsbet Elberts 167
Willem Petersz de Wijt 168
Jacobus Corn en Gerrit Ploos 168
Adandame ,tot Amsterdam, 168
Anc Tijmen Swaninge 168
Aert van Wijnbergen 168
Meester Jacob 169
Jan Gerbert Jansz Heetvelt 169
Tijmen Gerbert Jansz Heetvelt 169
Lubbert Boshuijse 170
Hendrick Jansz Geelhaer 170
Hendrick Dircksz 170

Bron:Archief Noord-Holland toegang 117 koptienden 1502-1838.

Geplaatst door:Lucas de Gooijer

http://www.tussen-vecht-en-eem.jouwpagina.nl 

Koptienden Hilversum 1691De namen en het folionr.

Lamb Cleasz 112
Jacob Rijcksz 112
Toenis Ghijsbertsz 112
Heijn Heijn Loechsz 112
Gerrit Gerritsz Weeskint 112
Peter Lubbertsz 113
Tijmen Lubbertsz de Oude 113
Toenis Ebbesz Licht 113
Ghijsbert Wouter Claesz 113
Claes Gerrit Dircksz 113
Wouter Gerritsz 113
Gerbert Jansz Heetvelt 114
Sebasteaan Gerritsz 114
Lamb Roole 114
Claes Harmsz Coster 114
Jan Corn Moelanaer ,van de wint moole tot Hilversum, 114
Dirck Gerrit Dircksz 114
Frans Gerrit Jacobsz 115
Claes Peter Aertsz 115
Toenis Dirck Toenisz 115
Heijn Ghijsbertsz Veen-r 115
Rijck Lamb Rijcksz 115
Wijgert Jacob Heijne 115
Wouter Petersz Timmerman 116
Gerbert Willem Gerbertsz 116
Peter Jansz Veer 116
Elbert Gerrit Dircksz 116
Peter Jan Trijne 116
Heijn Louwe de Jonge 116
Jan Roole Bollebacker 117
Elbert Claes Petersz Groen 117
Corn Heijn 117
Claes Flipsz 117
Dirck Lubbertsz 117
Corn Willemsz Brouwer 117
Tijmen Swaningh de Oude 118
Bart Jacobsz Celaf 118
Corn Jacobsz ,Weeskindt, 118
Lamb Jansz Timmerman 118
Claes Gerritsz Haen 118
Stoffel Claesz 118
Fijtes Lubbertsz 119
Jan Rijck Elbertsz 119
Ewout Jacobsz 119
Toenis Flipsz 119
Rijck Ghijsen 119
Andries Jacobsz 119
Ghijsbert Toenisz 120
Jan Aeltsz 120
Claes Jan Toenisz 120
Tijmen Gerritsz Ram 120
Jan Swaningh 120
Claes Willem Lamme 120
Tijmen Marcksz Smit 121
Rut Corn 121
Dirck Heijn 121
Willem Crijn 121
De kerck ,tot Hilversum, 121
De Pot ,tot Hilversum, 122
Warft Rijcksz 122
Jan Corss 122
Gerrit Gerrit Corn 122
Heijn Jan Toenisz 122
Jan Petersz Groen 122
Claes Lamb Lubbertsz 123
Harmen Heijn 123
Jacob Dirtte 123
Peter Wijgertsz Schonck 123
Reijer Petersz 123
Peter Petersz Huijsman 123
Steve Corn 124
Jan Wijgertsz 124
Lamb Claes Stoffelen 124
Andries Gerritsz 124
Jan Rijck Ghijsbertsz 124
Willem Rijck Ghijsbertsz 124
Dirck Roole 125
Gerrit Gerrit Gerritsz 125
Lamb Gerbertsz Perck 125
Marge Gerrits Corn 125
Aris Gleijne 125
Heijn Jansz Timmerman 125
Willem Jan Toenisz 126
Basteaan Gerritsz Ramaker 126
Ebbe Toenisz 126
Gerbrandt Willemsz 126
Tijmen Jansz De man 126
Jan Petersz Huijsman 126
Lubbert Roole 127
Gerrit Claes Gerrit Dircksz 127
Steve Tijmen Woutersz 127
Gerbert Gerritsz 127
Snellebergh van Ymenes 127
Willem Jacobsz 127
Corn Jacobsz Brouer 128
Elbert Lamb Ceesen 128
Elbert Jansz Focker 128
Jan Toenisz Brick 128
Heijn Tijmensz Perck 128
Tijmen Jacobsz Vlandere 128
Dirck Aertsz 129
Jan Jansz Focker 129
Toenis Crijnen 129
Jacob Splintersz 129
Corn Splintersz 129
Aerjan Splintersz 129
Peter Jacobsz Ruijter 130
Wouter Barende 130
Tijmen Swaningh de Jonge 130
Corn Corn Molenaer 130
Toenis Jansz Focker 130
Feeck Abramme 130
Steve Lamb Roele 131
Jacob Gerbertsz Perck 131
Willem Toenis Ebbesz 131
Corn Tijmensz Perck 131
Lamb Rijcksz de Jonge 131
Claes Lamb Dorlandt 131
Gijs Gijlangh van Tienhoeve 132
Willem Aertsz 132
Gerrit Aertsz 132
Peter Meijnsz 132
Gerrit Elbert Dircksz 132
Willem Jansz Swager ,het weeskindt van, 133
Willem Willemsz Vlandere 133
Phlijp Phlijpsz 133
Jan Roele de Oude 133
Tijmen Heijn Jacobsz 133
Jan Jansz Peet 133
Willem Tijmen Willemsz 134
Elt Claesz 134
Frans Jansz 134
Toenis Petersz 134
Jan Jansz Schipper 134
Claes Claesz Mets 135
Dirck Freecksz 135
Geertje Gerberts 135
Willem Fransz 135
Lamb Heijn Harmsz 135
Peter Claes Gerritsz 135
Corn Willem Goose 136
Willem Gerbertsz Boer 136
Basteaan Claes Gerritsz 136
Rijck Jansz Nagel 136
Jan Gerritsz Perck 136
Lamb Rijcksz de Oude 136
Lamb Claes Peter Aertsz 137
Toenis Dircksz Schipper 137
Corn Claes Peter Aertsz ,de weeskinderen van, 137
Rijck Aerjansz Bouman 137
Jan Jansz Bollebacker 137
Gerrit Roel Petersz 137
Elt Claes Harmsz 137
Jan Tijmensz Hagh ,tot Naarden, 137
Lamb Peter Veer 138
De Dijakonij ,tot Hilversum, 138
Tijmen Jansz Martensz ,in de Looserecht, 138
Willem Lamb Nieuwehuijse 138
Gerrit Woutersz 138
Eijbe Jans 138
Jacob Jacobsz Snijder 139
Corn Heijn Boulhouwer 139
Lamb Willemsz Vlandere 139
Gerbert Jan Rijcksz 139
Jannitge Crijnen 139
Heijn Corn Heijne 139
Trijntge Jan Willem Gerberts 140
Peter Elbertsz Bol 140
Willem Jansz Vlandere 140
Corn Jansz Vlandere 140
Jacob Jansz Vlandere 140
Jannege Jans Vlandere 140
Elt Jansz 141
Ghijsbert Dircksz Ruijter 141
Lubbert Dircksz Ruijter 141
Lubbert Lamb 141
Jan Corn Gerbert Elbertsz 141
Jan Toenisz Schoemaker 141
Heijn Claesz Flipsz 142
Basteaan Gerrit Ramaker , de weduwe van, 142
Claes Wijgert Jacobsz 142
Steeve Heijn Veer 142
Dirck Jan Ebbesz 142
Willem Basteaansz ,het weeskindt van, 142
Jaepge Gleijne 143
Jan Willem De man ,de weedu van, 143
Gerbert Lamb Hackelaer 143
Lamb Corn Heijn 143
Heijn Willem Claesz 143
Lamb Willem Claesz ,het weeskindt van, 143
Lamb Claes Rijcksz 144
Willem Jansz De man 144
Gerrit Jansz De man 144
Elbert Heijn Boelhouwer 144
Corn Adrieaensz Wollewever 144
Willem Gerritsz Stam 145
Meuwis Tijmen Broere 145
Corn Gerbert Jansz Heetvelt 145
Claes Claesz de Jonge 145
Dirck Tijmen Willem Woutersz 145
Elbert Tijmen Willem Woutersz 145
Jan Claesz Mets 146
Corn Claes Flipsz 146
Claes Wijgertsz ,het weeskindt van, 146
Frans Gerbertsz van de Dijstel 146
Basteaan Lamb Peet 146
Lamb Claes Gerrit Dircksz 146
Peter Claes Peter Aertsz 147
Dirck Dircksz Snijder 147
Toenis Gerbrandts Ramaker 147
Jacob Isaacksz 147
Peter Claes Stoffelen 147
Toenis Heijn Brasser 147
Jacob Ploos ,tot Naarden, 148
Dirckje Martens ,tot Naarden, 148
Jaepjen Corn Stevens 148
Heijn Jansz Vis 148
Lamb Claessz Groen 148
Martge Claes Petersz Groen 148
Elbert Claes Petersz Groen 149
Toenis Claesz Focker 149
Willem Gerbert Roole 149
Pater Gent 149
Peter Jan Meijersz 149
Toenis Claesz Boulhouwer 149
Jost Jansz de Graef 150
Reijjer Claesz Boulhouwer 150
Willem Jan Rijcksz 150
Lamb Jan Rijcksz 150
Corn Jansz Cruijff 150
Anx Heijn Focker 151
Willem Heijn Focker 151
Gerbert Lamb Dircksz 151
Trijne Jansz Joncker 151
Peter Wijgert Jacob Heijn 151
Ghijsbert Jacobsz Ruijter 151
Peter Jansz Snijder 152
Rijck Aertsz Smit 152
Swaentje Lamb Claesz 152
Mattijs Jansz Heelt Boore 152
Peter aertsz 152
Willem Corn Brouwer 152
Claes Gerritsz de Wit 153
Gerbrandt Jacobsz Nieuwlant 153
Aerjan Peter Dirck Aerjansz 153
Annege Corss 153
Peter Heijn Brasser 153
Lamb Jansz Haen 153
Sijmen Bot ,in de Looserecht, 154
Lamb Tijmensz Perck 154
Jan Meuwissen 154
Ghijsbert Dirck Rebel 154
Peter Toenisz Birck 154
Rooel Wijgertsz 154
Claes Woutersz 155
Bart Jansz Decker 155
Jan Heijn Jacobsz 155
Jacob Hansz Bos ,tot Naarden, 155
Claes Elbertsz Boulhouwer 155
Jan Corn Perck de Jonge 155
Tijmen Lubbertsz de Jonge 156
Heijn Roele 156
Claes Jansz Schaep ,de weeskinderen van, 156
Jacob Gelmer ,de weeskinderen van, 156
Gerbert Aert Petersz 156
Huijbert Dircksz 157
Rebberttus van Loij 157
Jacob Jansz de Wael 157
Isack Jansz de Wael 157
Jan Gerritsz de Jonge 157
Leendert van de Briel 157
Gerrit Gerbertsz Hackelaer 158
Meijns Feecksz Boulhouwer 158
Peter Feecksz Knol 158
Ares Rijcksz Bos 158
Nicolas Pater 158
Willem Marten Crijnen 158
Peter Harmsz Huijsman 159
Gerrit Basteaansz Ramaker 159
Jan Elbertsz de Wit 159
Jan Bitter ,schout tot Hilversum, 159
Basteaan Claesz Groen 159
Tijme Basteaansz Koole 160
Niecolas Velger 160
Wijgert Petersz Schonck 160
Wijgert Heijn Brasser 160
Gerrit Gerbertsz Snijder 160
Lamb Toenisz Bollebacker 160
Jan Toenisz Backer 161
Gerrit Jansz Geelhaer 161
Tijmen Corn Perck 161
Tijmen Rijcksz Boulhouwer 161
Jan Bartsz ,van Lare,,het weeskindt van, 161
Gerrit Claes Visser ,tot Naarden, 161
Dirck Fardenant 162
Willem Petersz Vree 162
Gerrit Samuelsz 162
Steve Jansz Bruijne 162
Willem Claesz Lam 162
Ghijsbert Jansz Bollebacker 162
Jan Peet de Jonge 163
Rijck Corn Vlandere 163
Jan Elbertsz Vlandere 163
Aerijan Corsz 163
Meester Clement 163
Jacob Willemsz 163
Hendrickje Willems 164
Cornelis Jansz Schram 164
Lubbert Dircksz 164
Lambert Teunisz Focker 165
Harmen Meuwisz 165

Bron:Archief Noord-Holland toegang 117 koptienden 1502-1838.

Geplaatst door:Lucas de Gooijer

http://www.tussen-vecht-en-eem.jouwpagina.nl